• Ubytování Český Krumlov - Kašny a napajedla ve městě

    Kašny a napajedla ve městě

Kašny a napajedla ve městě

Potřeba čisté vody vedla již od 15. století obyvatele Českého Krumlova k tomu, aby postupně budovali systém vodovodů, který by zásoboval město.

S tím souviselo také zřízení rezervoárů a zásobníků, kterými voda protékala. Tyto zásobníky pitné vody měly podobu nádrží či kašen a byly stavěny na snadno dostupných místech, aby byl zaručen dostatečný přísun vody při tehdy častých požárech. 


Ubytování Český Krumlov

► Více...