• Ubytování Český Krumlov - Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

    Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

Kostel sv. Víta je gotická trojlodní stavba pocházející z období 1407-1439. Původně byl však tento kostel vystavěn na základech starší stavby z roku 1309.

V 17. a 18. století byl kostel postupně rozšiřován a upravován. Původní gotický vstupní portál pochází z roku 1410. Výška postranních lodí dosahuje výšky lodi hlavní, což řadí krumlovský kostel sv. Víta mezi kostely halového typu. 


Ubytování Český Krumlov

► Více...