• Ubytování Český Krumlov - Židovská Synagoga v Č. Krumlově

    Židovská Synagoga v Č. Krumlově

Židovská Synagoga v Č. Krumlově

Místní synagoga je jedna z mála staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony.

Je vnímána jako fenomén sloužící k porozumění historie prostředí. V nově zrekonstruovaném objektu židovského svatostánku se v současné době konají výstavy mapující historii a osudy českokrumlovské židovské obce a další kulturní a společenské akce. 


Ubytování Český Krumlov

► Více...